Palvelukohteiden opastusmerkit

  • Kysymykset arvotaan kysymyspankista satunnaisesti. 
  • Jokaisella harjoituskerralla kysymysten ja vastausten järjestys sekoitetaan.
  • Harjoituksen lopuksi näet yhteenvedon ja pisteesi.
  • Kysymykset eivät ole samoja kuin virallisessa kokeessa mutta sisältävät samat aihepiirit.
    • Älä opettele kysymyksiä ulkoa.
    • Virallisen kokeen kysymykset eivät ole julkisia, joten et löydä täysin samoja kysymyksiä mistään harjoituksesta. 
Kysymyksien määrä tässä harjoituksessa: 10

Huomioithan tämän

Tämä sivusto ei sisällä aivan kaikkia teoriakokeen harjoitustehtäviä ja sisältöjä. Jos haluat harjoitella kaikkia teoriakokeen aiheita sekä liikennetilannetehtäviä, löydät harjoitukset esimerkiksi osoitteesta www.e-koulu.com