Sivustolle rekisteröityminen on suljettu sivuston teknisen alustan päivityksen ajaksi. Lue lisää

Opetuslupa ja teoriakoe

Teoriakoe oppilaalle sisältää monivalintatehtäviä, liikennetilannetehtäviä sekä riskientunnistamiseen liittyviä kysymyksiä. Katso tästä teoriakokeen sallitut virheiden määrät .

Teoriakoe 2021

 • Kokeen suoritusaika on 30 minuuttia. 
 • Suullisen teoriakokeen suoritusaika on 60 minuuttia. Teoriakokeen saa suorittaa pidennetyllä vastausajalla vain jos tietyt kriteerit täyttyvät. Kriteereitä ovat esimerkiksi: Kokeen suorittajan äidinkieli on jokin muu kuin Suomi, Ruotsi tai Englanti, kokeen suorittaja on hylätty kolmasti teoriakokeessa jne. 
 • Teoriakokeen jälkeen näet tuloksesi välittömästi ja jokainen väärä vastaus käydään läpi automaattisesti.
 • Saat kokeen päätöksen ja palautteen antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai se voidaan tulostaa palvelupisteellä.

1.7.2018 tulleita muutoksia

 • Kaikkiin luokkiin tulee riskitilanteissa toimimista arvioivia kysymyksiä.
 • Kuva- ja monivalintakysymyksien yhdistelmiä

Teoriakokeen alussa neuvotaan ennen kokeen aloittamista, kuinka käyttäjän tulee menetellä kokeen kuluessa eli kuinka vastataan, kuinka navigoidaan ja kuinka merkitään kysymyksiä. Ohjeen voi halutessaan katsoa useita kertoja ennen varsinaisen koesuorituksen aloittamista.

Teoriakoe

Täällä voit harjoitella sekä B-luokan että mopokortin  teoriakoetta:teoriakoe

 

5 kommenttia

Pitääkö teoriakoe suorittaa jokaista opetuslupaa varten erikseen, vai onko koe "voimassa" tietyn ajan?

ei tarvitse saman korttiluokan lupaa varten, teoriakoe on voimassa 3 vuotta.

Siis kuinka paljon B-luokan ajo-opetusluvan teoriakokeessa saa olla virheitä, en löytänyt tätä mistään? Minulla oli 1 virhe kohdassa "Ajokorttiopetus ja liikennetilanteet 1", ja 6 virhettä AV-tehtävissä, ja Hylätty tuli.

Saako B-luokan opettajan teoriakokeessa hyväksytty hakea mopokortin opetuslupaa?

Teoriakoe - korttiluokat

B-luokan ajokortin saamiseksi kuljettajatutkinnossa tulee suorittaa ajokokeen lisäksi teoriakoe. Kokeen materiaali on Trafin valmistamaa eikä sitä ole saatavilla mistään. Paras tapa valmistautua kokeeseen on opetella teoriaa ja harjoitella netissä löytyvillä teoriakoeharjoituksilla.

B-luokan teoriakoe sisältää monivalintatehtäviä ja liikennetilannetehtäviä.

 • Liikennetilannetehtävät
 • Monivalintatehtävät
 • Riskitilannetehtävät

Teoriakokeen läpäisemiseksi:

Sallitut virheiden määrät 1.7.2018 lähtien

 • Liikennetilannetehtävissä suurin sallittu virheiden määrä on 7/50
 • Sanallisissa tehtävissä suurin virheiden määrä on 4/15
 • Riskientunnistamiseen liittyvissä kysymyksissä 1/5

Teoriakoe on mahdollista tehdä myös suullisesti jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi eikä hän hallitse hyvin kumpaakaan näistä kielistä. Jos teoriakoe on hylätty kolme kertaa, mahdollistaa se myös kokeen suorittamisen suullisesti. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää oppilaan hankkimaa tulkkia (kuluista vastaa oppilas itse). Suullisen kokeen suoritusaika on 60min.

Hylätyn teoriakokeen saat uusia vaikka seuraavana päivänä.

Täältä löydät:  teoriakokeen harjoittelun

AM120 -luokan ajokortin saamiseksi tulee suorittaa käsittelykokeen lisäksi teoriakoe. Kokeen materiaali on Trafin tuottamaa eikä sitä ole saatavilla julkisesti mistään. Suositeltu tapa valmistautua kokeeseen on opetella teoriaa ja harjoitella netissä löytyvillä teoriakokeen harjoituksilla.

Mopokortin teoriakoe sisältää monivalintatehtäviä ja tilannekuvia.

 • Monivalintatehtävät 15
 • Liikennetilannetehtävät 50
 • Riskienhallinta 5

Teoriakoe on mahdollista tehdä myös suullisesti jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi eikä hän hallitse hyvin kumpaakaan näistä kielistä. Jos teoriakoe on hylätty kolme kertaa, mahdollistaa se myös kokeen suorittamisen suullisesti. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää oppilaan hankkimaa tulkkia (kuluista vastaa oppilas itse). 

Täältä löydät Teoriakokeen harjoittelun

AM121 -luokan, eli mopoauton, ajokortin saamiseksi tulee suorittaa ajokokeen lisäksi teoriakoe. Kokeen materiaali on Trafin tuottamaa eikä sitä paljasteta julkisesti missään oppimateriaalissa. Suositeltava tapa valmistautua kokeeseen on opetella teoriaa ja harjoitella teoriakokeen harjoituksilla.

Mopoautokortin teoriakoe sisältää monivalintatehtäviä ja liikennetilannetehtäviä

AM121

 • Monivalintatehtävät 15
 • Liikennetilannetehtävät 50
 • Riskienhallinta 5

Hyväksytysti suoritettu teoriakoe on voimassa yhden vuoden.

Teoriakoe on mahdollista tehdä myös suullisesti jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi eikä hän hallitse hyvin kumpaakaan näistä kielistä. Jos teoriakoe on hylätty kolme kertaa, mahdollistaa se myös kokeen suorittamisen suullisesti. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää oppilaan hankkimaa tulkkia (kuluista vastaa oppilas itse). 

Aihepiirit monivalintatehtävissä:

 • Tieliikenteen säännöt
 • Kuljettaja
 • Tie
 • Muut tien käyttäjät
 • Yleiset säännöt ja määräykset sekä muut asiat
 • Tarvittavat varotoimenpiteet ajoneuvosta noustaessa
 • Liikenneturvallisuuteen vaikuttavat mekaaniset seikat
 • Ajoneuvon turvavarusteet
 • Ajoneuvon käyttö ja ympäristö

 

Liikennetilannetehtävissä

 1. Suoraan ajaminen
 2. Oikealle ajaminen
 3. Vasemmalle ajaminen.
 4. Väistäminen ajettaessa suoraan
 5. Väistäminen ajettaessa oikealle
 6. Väistäminen ajettaessa vasemmalle
 7. Ohittaminen
 8. Kaistan vaihtaminen
 9. Pysähtyminen
 10. Pysäköiminen

 

Täältä löydät teoriakokeen harjoittelun

Katso tästä teoriakokeen hinta

 

A-luokan ajokortin saamiseksi tulee suorittaa ajokokeen lisäksi teoriakoe. Kokeen materiaali on Trafin valmistamaa eikä sitä ole saatavilla mistään. Paras tapa valmistautua kokeeseen on opetella teoriaa ja harjoitella netissä löytyvillä teoriakokeen harjoituksilla.

 

Teoriakoe on mahdollista tehdä myös suullisesti jos oppilaan äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi eikä hän hallitse hyvin kumpaakaan näistä kielistä. Jos teoriakoe on hylätty kolme kertaa, mahdollistaa se myös kokeen suorittamisen suullisesti. Suullisessa teoriakokeessa on mahdollista käyttää oppilaan hankkimaa tulkkia (kuluista vastaa oppilas itse). 

 

Monivalintatehtäviän aiheet:

 • Moottoripyörän erityispiirteet
 • Moottoripyörän liikennesäännöt, opetus ja vakuutukset
 • Ajo-oikeus ja asiapaperit
 • Jarrut ja jarruttaminen
 • Moottoripyörän rakenne ja varusteet
 • Kuljettajaan, ympäristöön, moottoripyörään ja muihin tienkäyttäjiin liittyvät riskit
 • Huolto, varusteet ja ajotapa
 • Ajaminen vaikeissa olosuhteissa
 • Toiminta onnettomuustilanteessa
 • Moottoripyöräonnettomuudet ja sen kuljettamiseen liittyvät riskit
 • Moottoripyörällä ajaminen

Liikennetilanteiden aiheet

 • Suoraan ajaminen
 • Oikealle ajaminen
 • Vasemmalle ajaminen
 • Väistäminen ajettaessa suoraan
 • Väistäminen ajettaessa oikealle
 • Väistäminen ajettaessa vasemmalle
 • Ohittaminen
 • Kaistan vaihtaminen
 • Pysähtyminen
 • Pysäköiminen

Täältä löydät: teoriakokeen harjoittelun

 

 

Teoriakokeen hinta

Teoriakoe 31,00
Suullinen teoriakoe 94,00
Suullinen teoriakoe terveysperustein 31,00
Opetusluvan teoriakoe 31,00
Suullinen opetusluvan teoriakoe 94,00
Peruuttamatta jäänyt suullinenteoriakoe 100% normaalihinnasta

(Hinnat päivitetty: 05/2016, tarkasta ajantasaiset hinnat ajovarman sivuilta)

 

 

Uusimmat tapahtumat