Teoriakoe vaikeutuu 1.7.2018 jälkeen Lue lisää muista uudistuksista

Kuljettajaopetus

Kuljettajaopetuksen ensimmäisessä vaiheessa oppilaalle annetaan perustason valmiudet turvalliselle toiminnalle yleisessä liikenteessä. 
Opetettavalle luodaan mahdollisimman realistinen kuva omasta ajotaidosta. Kuljettajaopetuksessa oleellista on myös se että oppilaalla on halu kehittää itseään kuljettajana. 

 

Ammattipätevyys

Kuljettajaopetuksen ammattipätevyyden tarkoitus on edistää ympäristöystävällisyyttä sekä kuljetusalan työntekijöiden ja tiellä liikkujien terveyttä ja turvallisuutta. 
Ammattipätevyyskoulutuksen avulla kuljettajien asiantuntemus lisää palvelujen ja kuljetuksien laatua sekä tarjoaa heille mahdollisuuden työturvallisuuden parantamiseen.