Teoriakoe vaikeutuu 1.7.2018 jälkeen Lue lisää muista uudistuksista

Opetuslupa 2014 uudistus

Opetuslupa uudistui 1.1.2014. Uudistus oli toinen peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2013 opetuslupaan liitettiin mukaan perusvaiheen pakolliset ajotunnit autokoulussa, alkuvuodesta 2014 ne poistuvat. Pakolliset ajotunnit autokoulussa nosti opetusluvan hintaa niin ylös, että ministeriö päätti tehdä muutoksen pikaisella aikataululla. Uudistus vaikuttaa opetusluvan hintaa laskevasti ja näin ollen opetusluvalla opettaminen on taas kannattavaa myös rahallisesti. 

Tällä kertaa opetusluvasta ollaan poistamassa siis perusvaiheen pakolliset autokoulutunnit. Lisäksi myös opettajan teoriakoetta vaikeutetaan, teoriakokeessa on 20 monivalintakysymyksen sijasta 30. 

Miten opetuslupa muuttui 1.1.2014 jälkeen?

Opetusluvan opettajan teoriakoetta vaikeutettiin lisäämällä monivalintatehtävien määrää. Monivalintatehtäviin tuli mukaan uusia aiheita jotka liittyvät mm. opettamiseen liikenteessä. Pakolliset autokoulutunnit poistuivat 1.1.2014 lähtien opetuksen perusvaiheesta. Syventävä- ja harjoitteluvaihe tulee käydä edelleen autokoulussa. 

B-luvan opetuslupa

B-kortin opetuslupa tulee sisältämään 50 tilannekuvaa, kuten aikaisempina vuosina sekä lisäksi 30 monivalintatehtävää. Kokeeseen on siis lisätty määrällisesti 10 uutta monivalintatehtävää. 

B-okeen monivalintatehtävät

Monivalintatehtävien aiheet 1.1.2014 lähtien

Aihepiiri Kysymyksien lkm
Liikennejärjestelmä 10
Ajamaan opettaminen 10
Liikenteessä opettaminen 10

Tilannekuvat B-luokassa

Opetuslupaopettajan teoriakokeen tilannekuvien aihepiirit ja kysymyksien määrät (eivät muutu vuoden 2013 versiosta)

Aihepiiri Kysymyksien lukumäärä
Kaista-ajo 20 
Väistämissäännöt 15
Ohittaminen 5